Planlegging, prototyping og programmering

Vi lager blant annet mobilapplikasjoner og webapplikasjoner til små og store virksomheter.

Bli kjent

Før vi lager programvare, vil vi bli kjent med menneskene og virksomheten den skal lages for.

Alt starter med

1 Planlegging

«learning by doing»

2 Prototyping

Veien til ferdig programvare

3 Programmering

Alt starter med

Planlegging

Vi begynner med å beskrive hva som skal lages og hvordan. Dette resulterer i en kravspesifikasjon som brukes av oss og dere som grunnlag for videre arbeid.

«learning by doing»

Prototyping

Når vi har planlagt, lager vi en forenklet versjon. Dette lar oss samle erfaringer og finne gode løsninger samtidig som vi holder kostnadene nede.

Veien til ferdig programvare

UTVIKLING

Vi lager ferdig programvaren med erfaringene fra prototypen. Ofte kan vi bygge videre på prototypen, men ikke alltid.